Ous ecològics

Els ous ecològics provenen de gallines ecològiques que viuen en llibertat, que s'alimenten de pinso procedent de l'agricultura ecològica i que compleixen la normativa específica d'aquesta producció.

Ous ecològics a granel

OUS A GRANEL
Ous frescos de mides diferents
Presentació
30 ous per safata de cel·lulosa 
Embalatge
Caixes de cartó de 15 dotzenes
Etiquetatge
Ous envasats i etiquetats segons el Reglament 1169/2011, referent a la informació alimentària facilitada al consumidor.

Ous ecològics

2 x 6 - 6 OUS ECOLÒGICS
Ous frescos de mides diferents
Presentació
6 ous per envàs de cartó
Embalatge
Caixes de cartó de 9 dotzenes
Etiquetatge
Ous envasats i etiquetats segons el Reglament 1169/2011, referent a la informació alimentària facilitada al consumidor.