Benestar de l'animal

I per a comprovar-ho, ens preocupem de realitzar auditories a les granges. Les gallines ponedores de l'Ou de l'Estany tenen accés en tot moment als abeuradors que els subministren la quantitat d'aigua que necessiten. Una aigua de qualitat garantida perquè així ho indiquen les anàlisis periòdiques a què és sotmesa.

Per altra banda, l'alimentació dels animals és variada, equilibrada i nutritiva, amb cereals que permeten un creixement harmoniós i que eviten un engreixament excessiu.

Els dissenys dels galliners compleixen escrupolosament la llei i els animals hi viuen en unes condicions excel·lents de benestar i en perfecte estat. Tot plegat es tradueix en uns ous de màxima qualitat, els que subministra l'Ou de l'Estany.